Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Το www.progialismena.gr  συλλέγει προσωπικά δεδομένα
α) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του,
β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του και
γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά/διαφημιστικά προγράμματά του.
Το progialismena.gr  χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του www.progialismena.gr για τρεις γενικούς λόγους:
α) την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών/χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις,
β) την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών/χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.progialismena.gr,
γ) την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Το www.progialismena.gr δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, στέλνοντας αίτημα μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) στο greektimber@gmail.com ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Επικοινωνίας του progialismena.gr στο τηλέφωνο 215-5451700.

Το progialismena.gr δεσμεύεται να μην προβεί στην καθοιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του www.progialismena.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το progialismena.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
α) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.progialismena.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.progialismena.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του www.progialismena.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.progialismena.gr
γ) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.progialismena.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.progialismena.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


PARQUEX – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΓΥΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΚΕΤΩΝ